Acil Servis

 • ACİL BÖLÜMÜMÜZDE 7 GÜN 24 SAAT HASTALARIMIZA HİZMET VERİLMEKTEDİR.
 • ACİL MÜDAHALE
 • EKG(ELKTROKARDİYOGRAFİ)
 • OKSİJEN TAKİBİ
 • KESİ
 • KULAK LAVAJI(KULAK YIKAMA)
 • ENJEKSİYON
 • PANSUMAN
 • SERUM TAKILMASI
 • SONDA TAKMA ÇIKARMA
 • BUHAR UYGULAMASI
 • MİDE LAVAJI(MİDE YIKAMA)
 • NAZOGASTRİK SONDA(BURUNDAN SONDA TAKMA)